מדריך לוחות הזמנים השלם לקבלת היתר בניה

כמה זמן לוקח לקבל היתר בניה
כדי לעשות סדר לכל המבקשים או המעוניינים להתחיל תהליך היתר בניה – החלטנו ליצור עבורכם את "מדריך לוחות הזמנים להיתר בניה", לפי השלבים השונים מיום הגשת הבקשה הראשונית.
 
ראשית, כשלב ראשון ולאחר שעורך בקשה מוסמך הגיש עבורכם בקשה לתיק מידע לועדה המקומית לתכנון ולבנייה באמצעות מערכת "רישוי זמין", תוכלו לקבל תוך 30 ימי עבודה את תיק המידע התקף לשנתיים מיום קבלתו. יש לוודא שהבקשה המוגשת כוללת בתוכה את המסמכים הבאים: מפת מדידה עדכנית, תצלומים של המגרש ואת פרטי המגרש.
 
*30 ימי עבודה (מיום השלמת כל התנאים המוקדמים להגשת הבקשה להיתר) מתרכזים בדר"כ לחודשיים עד שלושה חודשים.
 
לאחר קבלת תיק המידע להיתר, ניתן לגשת לתכנון האדריכלי של הבניין ולהכנת הבקשה להיתר, אשר צריכה לכלול את כל ההנחיות והנהלים של הוועדה המקומית שהתקבלו בתיק המידע. לאחר  מכן יש להשלים את כל התנאים להגשת הבקשה להיתר בניה בהתאם לדרישות שצויינו בתיק המידע להיתר (כגון נספח סניטרי, דו"ח אגרונום, פטור מהג"א וכיוצ"ב).
 
כמה זמן עורך התכנון?
 
תלוי במורכבות הבנייה, במשרד האדריכלים, בדרישות שבתיק המידע ובמקצועיות עורך הבקשה וכל עוד תיק המידע בתוקף.  
לאחר סיום שלב זה והשלמת כל התנאים להגשת הבקשה להיתר, ניתן להגיש באופן רשמי את הבקשה להיתר לוועדה המקומית לתכנון ובניה.
 
כמה זמן יעבור עד שתקבלו את היתר הבניה? ובכן, מספר שלבים לפניכם: 
 
1. בדיקת תנאי סףמקסימום 10 ימי עבודה.
בשלב זה הוועדה המקומית בודקת את כל הדרישות שהוזכרו בתיק המידע ונדרשו לצורך הגשת הבקשה להיתר.   ייתכן כי הוועדה תחזיר את הבקשה לעורך הבקשה להשלמת  דרישות או הערות אשר יעכבו את העורך במעבר לשלב הבא. 
 
2. בדיקה האם הבקשה שהוגשה מאושרת מבחינה תכנונית וקבלת החלטת ועדה:
 
בקשה ללא הקלות עד 45 ימי עבודה מיום קליטת הבקשה.
בקשה עם הקלות – עד 90 ימי עבודה מיום קליטת הבקשה ולאחר ביצוע נוסח פרסום כחוק.
 
3. לאחר שהועדה החליטה לאשר את הבקשה להיתר, תתקיים בדיקה האם התכנון המוצע עומד בדרישות בטיחות השימוש במבנה. עורך הבקשה יגיש מסמכים בהתאם לדרישות לעמידה בבטיחות השימוש במבנה המוצע. לאחר שכל המסמכים התקבלו – תתבצע בדיקה של הועדה תוך 30 ימי עבודה.  שלב זה נקרא "בקרת תכן" בו בודקת הוועדה את השלמת הדרישות שנרשמו בהחלטת הוועדה.
 
במידה והכל תקין והבקשה הושלמה – תקבלו מהועדה המקומית לתכנון ובניה דרישת תשלום (אגרות בנייה, היטלי פיתוח והיטל השבחה) תוך 10 ימי עבודה. 
לאחר ביצוע התשלום – הוועדה המקומית תפיק את היתר הבניה ותעביר לחתימות יו"ר הוועדה ומהנדס העיר ותוך 5 ימי עבודה תקבלו את היתר הבנייה! 
 
לסיכום, זמן תהליך לקבלת היתר בניה תלוי בהגשה להיתר עם או בלי הקלות, במקצועיות של עורך בקשת הרישוי או אדריכל רישוי, מורכבות הבקשה והדרישות במבנה. הכי חשוב – סבלנות משתלמת! 
סגירת תפריט
דילוג לתוכן