תכנית בנין עיר

נוהל מבא"ת / תב"ע

מתי תוגש תכנית בנין עיר לרשות המקומית :
זהה לסעיף סטייה ניכרת !!!
במקרים בהם קיימת סטייה ניכרת מהתכנית החלה במקום, לא ניתן לקבל היתר בניה.
סטייה ניכרת היא בקשה ששונה מהתכנית התקפה ומתקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית), התשס"ב – 2002.
במידה ומעוניינים בשינוי ייעוד השטח או מבקשים זכויות בניה מעבר למה שנקבע בתכנית החלה, ולא ניתן לפרסם הקלה או שימוש חורג, נדרש הליך של שינוי תכנית (שינוי תב"ע).

נוהל מבא"ת הינו מבנה אחיד לתוכנית, אשר מחייב להגשת תכניות בניין עיר מקומיות ומפורטות (תב"ע), שמטרתו ליצור שפה תכנונית אחידה, לשפר את התכנון ברמה הארצית באמצעות תכניות ממוחשבות, וכן להבטיח וודאות משפטית.

המערכת המקוונת להגשת תכניות בנין עיר לפי נוהל מבא"ת מהווה פורמט ארצי אחיד ומשמש ככלי לכל העוסקים בתחום כגון הוועדות הארציות, המחוזיות והמקומיות. מתכננים מודדים וכיוצ"ב.
המערכת מסוגלת לבצע בדיקות אוטומטיות ומינהל התכנון משדרג ומפתח אותה בתחומים רבים נוספים ומגוונים כגון הטבעה של חתימה דיגיטאלית על מסמכים וכדומה.

חוק התכנון והבניה איפשר לשר האוצר לקבוע כי וועדות מקומיות מסויימות אשר יוגדרו כ"וועדות עצמאיות מוסמכות / מיוחדות", יהיו רשאיות לאשר תכנית התואמת את הוראות תכנית המתאר.
וועדות אלו צריכות לעמוד בקריטריונים שקבע מינהל התכנון המבוססים על התנהלותם להערך ולבצע את המשימות המוטלות עליהם בהיבט דיור, כח אדם והכשרת עובדים, למלא אחר דרישות החוק, נהלי העבודה ועמידה בלוחות הזמנים הנדרש ולאיכות הוועדות בהחלטות אשר היא מקבלת, ולתרום לרשות המקומית ולתושביה.

לאתר מינהל התכנון

לשליחת הודעה

מוזמנים לשלוח לנו הודעה וניצור אתכם קשר בהקדם 

    כתובת
    ירושלים 39 קרית אונו, מגדל המשרדים A קומה 10

    דילוג לתוכן