שימוש חורג מהיתר / הקלה

היתר לשימוש חורג הוא היתר לשימוש שונה מהשימוש שהוגדר בתכנית החלה במקום (שימוש חורג מתב"ע) או שימוש חורג מהשימוש שהוגדר בהיתר (שימוש חורג מהיתר), וזאת במידה והוא אינו מהווה סטייה ניכרת מהתכנית ואינו שונה באופו מהותי מהשימוש המותר בתכנית.

היתר לשימוש אחר מהמותר על פי התכנית החלה במקום הינו שימוש חורג מהיתר. ההיתר לשימוש חורג יינתן לפי שיקול דעת הוועדה המקומית וייתכן שיינתן לתקופת זמן מוגבלת. לדוגמא שימוש למסחר באזור המיועד לתעשיה ומסחר (והוצא היתר למבנה תעשיה) .

היתר לשימוש אחר מזה שנקבע מהתכנית החלה במקום הינו שימוש חורג מתב"ע. ההיתר יינתן לפי שיקול דעת הוועדה המקומית ולתקופה מוגבלת בלבד. לדוגמא – שימוש לגן ילדים באזור המיועד למגורים.

הקלה

הקלה בחוק התכנון והבנייה היא סטייה מהחוק המאפשרת לבנות שלא בהתאם לכללים הרגילים. 
הקלה היא בקשה מהוועדה המקומית על ביצוע עבודה בשינוי קל מהוראות התכנית החלה במקום כגון : שינוי בקווי בנין, שינוי בשימוש, תוספת אחוזי בניה מהקבוע בהוראות התכנית או תוספת קומות. החוק מאפשר הקלות החורגות מהוראות תוכנית בניין עיר, בתנאי שהסטייה לא תהיה ניכרת. ועדה מקומית לתכנון ובנייה מוסמכת לאשר הקלות למבקש ההיתר.

הליך קבלת הקלה כרוך בפרסום הבקשה על חשבון המבקש, בעיתונים בהודעות אישיות ובפרסום במקרקעין הכולל פירוט למהות הבקשה להקלה. הפרסום נועד לצורך הגשת התנגדויות. ההודעה תפורסם בעיתון ותוצג בחזית הבניין או הקרקע שעבורם מבוקשת ההקלה. בנוסף, יש לשלוח הודעות אישיות לכל מי שעלול להיפגע מאישור ההקלה, וכן לכל הבעלים והמחזיקים בבניין או בקרקע לגביהם הוגשה הבקשה, והגובלים בבניין או בקרקע.

הוועדה המקומית תקיים דיון בבקשה להקלה ובמידה והוגשו התנגדויות היא תידון בהתנגדויות ותחליט אם לאשר או לא לאשר את ההקלה. על החלטת הוועדה המקומית לבקשה להקלה או לדיון בהתנגדות ניתן להגיש ערר לוועדת הערר.

לשליחת הודעה

מוזמנים לשלוח לנו הודעה וניצור אתכם קשר בהקדם 

    כתובת
    ירושלים 39 קרית אונו, מגדל המשרדים A קומה 10

    דילוג לתוכן