מה אתם יודעים על חריגות בנייה?

מה אתם יודעים על חריגות בניה וכיצד מאשרים אותן ?

חריגת בניה הינה בניה שבוצעה ללא קבלת היתר כדין ו/או בניגוד/בסטייה מהיתר שניתן.
הציבור אינו מודע לחריגות המחייבות הוצאת היתר כגון : תוספת חדר, תוספת פרגולה או גגון, ממ"ד, מחסן או חניה ,הצבת קולטים ודודי שמש, סגירת מרפסת באמצעות קירות גבס או בתריסים, הסבת חלק מהבית לחנות או גן ילדים ,התקנת מתקן הסקה, שיפור נגישות לבניין, מערכת טיהור או מיזוג אוויר, הקמת או הצבת מחסן טרומי פריק או התקנת מיתקן פוטו-וולטאי, הצבת או הגבהת גדר, פתיחת פתח דלת או חלון ושינויי חללים מייעודם המקורי .

לעיתים קיימות חריגות מורכבות יותר המהוות סטייה ניכרת והפרה של חוק התכנון והבניה כגון : סטייה מקווי הבניה או גבולות המגרש המותר, סטייה בגובה ומידות המבנה וכן חריגות בשטחי הבניה המותרים בהתאם לתכנית בנין עיר החלה.

לרוב חריגות בניה נעשות בתמימות וללא ידיעת חוקי התכנון והבניה ונתקלים בבעיה בעת העברת הזכויות בטאבו במכירת הנכס או בעת קבלת מכתב התראה ממחלקת פיקוח על הבניה לפני הגשת כתב אישום.

על מנת להפוך חריגת בניה לבניה חוקית, יש לבצע הליך שנקרא לגליזציה (אישור מצב קיים) ע"י הגשת בקשה להיתר בניה. הליך הגשת בקשה להיתר בניה הינו הליך מורכב וארוך המנוהל מול הועדה המקומית לתכנון ולבניה ברשות המקומית בה מצוי הנכס.

טרם הגשת בקשה להיתר רצוי לבצע בדיקה מעמיקה ומדויקת, האם ניתן לאשרר את החריגות כפי שבוצעו והאם הבניה תואמת את הוראות התכנית בנין עיר (תב"ע) החלה על הנכס ותקנות התכנון והבניה.
ניתן להסדיר את החריגות בהגשת בקשה להיתר בהליך רגיל או בהליך מצומצם, ישנם מקרים בהם לא ניתן לאשר חריגות הבניה המהוות סטייה ניכרת מהתכנון המקורי, חריגות אלו יש להסדיר בהליך של שינוי תכנית בנין עיר בסמכות ועדה מקומית/מחוזית.

כל הליך מחייב הגשת בקשה להיתר שתבוצע על רקע מפה מצבית חתומה ע"י מודד מוסמך ותכלול את פירוט הזכויות המותרות, התוספות והשינויים המבוקשים, חתימת כל הגורמים המוסמכים להגשת הבקשה, אישור הוועדה המקומית, המצאת אישורים מכל הגורמים אשר יידרשו ע"י הוועדה המקומית וכן תשלומי אגרות ולעיתים אף היטלי השבחה עד להוצאת היתר כדין.

לשליחת הודעה

מוזמנים לשלוח לנו הודעה וניצור אתכם קשר בהקדם 

כתובת
ירושלים 39 קרית אונו, מגדל המשרדים A קומה 10

דילוג לתוכן