שירות לאדריכלים ומעצבים

מרכז היתרי בניה הקים מחלקה מיוחדת שעיקר עניינה הוא טיפול במערכת הרישוי המקוונת – רישוי זמין. מרכז היתרי בניה נותן שירות לאדריכלים ומעצבים משלב הגשת תיק המידע, דרך הכנת בקשה להיתר והגשתה לועדה המקומית, ליווי מול אנשי המקצוע הנדרשים בפרויקט אל מול הרשויות המקומיות ועד להוצאת היתר בניה.

מערכת רישוי זמין

מערכת מקוונת להגשת היתרי בניה​

הוצאת תיק מידע

רישוי בהליך רגיל​

רישוי בהליך הקלה/שימוש חורג​

ליווי מול רשויות​

רישוי מקוצר

עבודות פטורות מהיתר

שירותים נוספים

שרטוט אדריכלי

רישוי בהליך רגיל​

יעוץ ובדיקת היתכנות

כתובת
ירושלים 39 קרית אונו, מגדל המשרדים A קומה 10

דילוג לתוכן